> "Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl."

Pages: 1

........................................................................

#1 2020-09-16 02:25:20

"Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl."

The priest asks, "Is that you, little Joey Pagano?"
"Yes, Father, it is."
"And who was the girl you were with?"
"I can't tell you, Father. I don't want to ruin her reputation."
"Well, Joey, I'm sure to find out her name sooner or later so you may as well tell me now. Was it Tina Minetti?"
"I cannot say."
"Was it Teresa Mazzarelli?"
"I'll never tell."
"Was it Nina Capelli?"
"I'm sorry, but I cannot name her."
"Was it Cathy Piriano?"
"My lips are sealed."
"Was it Rosa DiAngelo, then?"
"Please, Father! I cannot tell you."
The priest sighs in frustration. "You're very tight lipped, and I admire that. But you've sinned and have to atone. You cannot be an altar boy now for 4 months. Now you go and behave yourself."
Joey walks back to his pew, and his friend Franco slides over and whispers, "What'd you get?"
"Four months vacation and five good leads..."

........................................................................

Heekee
#2 2020-09-16 02:40:12

Re: "Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl."

lol


Mmmm tight lipped altar bois
\
pope

........................................................................

Joey Pantagilione
#3 2020-09-16 02:45:33

Re: "Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl."

I like the Irish version of that joke better.

........................................................................

#4 2020-09-16 03:53:33

Re: "Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl."

Joey Pantagilione wrote:

I like the Irish version of that joke better.

Fiafraíonn an sagart, "An é sin tusa, Joey Pagano beag?"
"Sea, Athair, tá."
"Agus cé hí an cailín a raibh tú leis?"
"Ní féidir liom a rá leat, a Athair. Níl mé ag iarraidh a cáil a mhilleadh."
"Bhuel, Joey, táim cinnte go bhfaighidh sí a hainm amach luath nó mall ionas go bhféadfá a rá liom anois. Arbh í Tina Minetti í?"
"Ní féidir liom a rá."
"Arbh í Teresa Mazzarelli?"
"Ní inseoidh mé go deo."
"An raibh sé Nina Capelli?"
"Tá brón orm, ach ní féidir liom í a ainmniú."
"An Cathy Piriano a bhí ann?"
"Séalaítear mo liopaí."
"An raibh sé Rosa DiAngelo, ansin?"
"Le do thoil, a Athair! Ní féidir liom a rá leat."
Osclaíonn an sagart le frustrachas. "Tá lúcháir an-daingean ort, agus tá meas agam air sin. Ach pheacaigh tú agus caithfidh tú atone. Ní féidir leat a bheith i do bhuachaill altóra anois ar feadh 4 mhí. Anois téann tú agus tú féin a iompar."
Siúlann Joey ar ais go dtí a phéire, agus sleamhnaíonn a cara Franco anonn agus cogar, "Cad a gheofá?"
"Ceithre mhí saoire agus cúig thoradh mhaith ..."

........................................................................

Pages: 1